1. Rapport.          Rapport över KallProcessens reaktionsförlopp, 1984 - 2014.

  2. Slutrapport.    Kvinnerstaprojektet 1993.

  3. Miljödiesel.     Artikel införd i tidskriften: Nordisk Energi 2002.

  4. Mässa.            Omställning Sverige, Örebro1998.

  5. Mässa.            Sustainable energy expo 2003, 2004.   Olympia, London.