Projekt och referenser

Namn Huvudansvarig Sponsorer Anmärklning
Analyser av laboratorieförsök med BIOL®, 1983, 1985 Dipl. Ing. von Gerhard Vellguth Institut für Biosystemtechnik, Braunschweig, DE Utarbetat normförslag till EN-14214
Anläggning för FoU av Biodieselbränsle på gårdsnivå vid, Naturbruksgymnasium, Kvinnerstaskolan i Örebro Carl-Johan lindquist
TIC / Teknisk Information Center
Björkliden 5
SE-703 58 ÖREBRO

Sponsors: Länsstyrelsen i Örebro
Örebro Läns Landsting
Örebro Kommun
Kvinnerstaskolan Örebro
TIC / Teknisk Information Center

Fullskaleprojekt för att framställa BIOL® 
Slutrapport

Kontroll och inspektion av processlokalens utrustning och handhavande av farligt gods Sprängämnesinspektionen Kvinnerstaprojektet, Rapsmetylester, RME Inga anmärkningar på processen.
Godkända Inspektörer: Ulf Skoog och Carl-Johan Lindquist
Analyser av: laboratorieförsök och avgas- emissioner vid provkörning med BIOL®, 1992 Dipl. Ing. von Gerhard Vellguth Institut für Biosystemtechnik, Braunschweig, DE Institutionens Norm-Test-Diesel-Motor användes för att testa BIOL®
Analys av avgasemissioner vid provkörning med BIOL® Lars Edwartz  Katrineholms Tekniska Skola  Valmettraktor
Miljö och Energi, Ävsjömässan, 1993, Stockholm Carl-Johan Lindquist Örebro kommun Presentation av miljöbränsle, Samlingsmonter
En tre-dagars kurs:
Framställning av MiljöDiesel på gårdsnivå med
BIOL® 
Ulf Skoog, Kvinnerstaskolan Carl-Johan Lindquist, Rudbecksskolan Kvinnerstaprojektet, Rapsmetylester, RME Övriga medverkande: 
Lantbrukshälsan, Brandförsvaret
Produktion av elektrisk energi med Diesel-Generator körd på BIOL®, 1994 Peter Svanberg, Qurt Hallman FERM AB, Teknik, Harpsundsvägen 166-168, Stockholm Kontinuerlig effektuttag 5 kW. Ingen effektminskning vid byte till BIOL® och inga driftstörningar
Utveckling av ytkromatografi speciellt avpassad för analys av fri- och bunden- glycerol i produkter som BIOL® och ESTROL®, 1994-95 Christer Johansson, Ke 4 D, Rudbecksskolan i Örebro Carl-Johan Lindquist Specialarbete
Omställning Sverige 
Örebromässan, 1998
Carl-Johan Lindquist Carl-Johan Lindquist Presentation av miljöbränsle BIOL®
Sustainable Energy, London, Olympia, 2003 Carl-Johan Lindquist Energimyndigheten i Sverige Samlingsmonter
Sustainable Energy, London, Olympia, 2004 Carl-Johan Lindquist Energimyndigheten i Sverige Samlingsmonter
Nairobi, Kenya Bernard Willis Eventuellt: Världsbanken / SIDA / FN Förberedelser
Welsh Development Agency Louise Pearson
Paul Walke
Marknadsföring. Investering.
Licensiering.
Advantage West Midlands, UK Ulf Ström UK Trade & Investment, Rowan, Martineau Johnson, Tenon, EBS Marknadsföring. Investering.
Licensiering.
Verifiering och analys av Kallprocessen, 2007 Preem Petrolium AB Preem Raffinaderi, Göteborg BIOIL®
Öst Afrikanska Delegationens
möte med SIS i Stockholm, 2013-23-09  -  03-10.
SIS, Statens Institutions Styrelse, L Hubendick
Kenya, W B Makokha
SIS
Tanzania
Kenya
TIC
Energy Regulatory Com.
Jatropha Development Fou.
Tanzania Bureau of Stand.
Nairobi, Kenya Bryan Piti KIRDI, Bernard Willis Biogen Kenya