Lämpliga material


Mässing, brons, koppar, bly och zink har en oxiderande inverkan på diesel och biodiesel bränslen och ger upphov avlagringar. Blylod, zinkbeläggningar, mässingsregulatorer, kopparrör och koppararmatur skall undvikas.
Bränslet eller detaljerna tenderar till att ändra färg och ge upphov till avlagringar, som resulterar i igenslammade bränslefilter. Angripna detaljer skall ersättas med rostfritt stål eller aluminium. Godtagbara material i lagringstankar är aluminium, stål, Teflon, fluorerade.

Table:      Materialförändringar orsakade av Biodieselbränsle (2001)

Material

BXX

Effekten jämförd med vanligt dieselbränsle

Teflon

B100

Liten förändring

Nylon 6/6

B100

Liten förändring

Nitril

B100

Hårdheten minskar 20 %, Volymen ökar 18 %

Viton A401-C

B100

Liten förändring

Viton GFLT

B100

Liten förändring

Fluorosilicon

B100

Liten förändring av hårdheten, Volymen ökar 7 %

Polyurethane

B100

Liten förändring av hårdheten, Volymen ökar 6 %

Polypropylene 

B100

Hårdheten minskar 10 %, Volymen ökar 8 - 15 %

Polyvinyl

B100

Mycket Dåligt

      -“-

B50

Dåligt

      -“-

B20

Jämförbar

Tygon

B100

Dåligt

 

 

 

National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-580-30004.