Carl-Johan Lindquist
Mullbärsgatan 2
SE-24136 Eslöv

Examina och utbildning:

Teleingenjörsexamen

Teknologiemagisterexamen

Externa kurser:20p Pulsteknik

40p Data
40p Kemi
105p Fysik

 

Professioner och anställningar:

Flygvapnet, F8

Eltekniker flygvapnet

Utvecklingsingenjör militärelektronik

Fysiklaboratorieassistent

Bit. sjukhus fysiker

Adjunkt. Grundskola
Adjunkt, Tekniskt gymnasium. Elteknik, Elektronik, Teleteknik, Datateknik, OS, Datorteknik
Projektledare Kvinnerstaskolan. RapsMetylEster, RME, kallprocessen

Adjunkt. Elektronik, Kraftelektronik, Elteknik

Projekt och forskning:

Utveckling av diagnostikutrustning med avseende på dubblerad isotop-scantigrafi.
Forskningsuppdrag gällande kväve- och syre- isotoperna aktiverad av Betatron-accererator.

Kvinnersta Naturbruksgymnasium

Pilotprojekt för framställning av MiljöDiesel RME enligt kallprocessen
Pilotprojekt för framställning av miljötillsats LME enligt kallprocessen

FERM teknik

Projekt rörande drivning av elgeneratorer för militärändamål med MiljöDisel enlig kallrocessen

Mitthögskolan

Institutionen för Naturvetenskap och Miljö, avd Ekoteknik, Produkt och Affärsutveckling genomförde analyser och parallellprocesser av MiljöDiesel enligt kallprocessen.

   

Projekt rapsoljemotorn i samarbete med Örebro Länsstyrelse, Länskraft och Örebro Kommun
Miljöanpassad kollektivtrafik