Links

Exportrådet, The Swedish Trade & Invest Council.
www.business-sweden.se/


Svenska Energimyndigheten Swedish Energy Agency
www.energimyndigheten.se/

Stockholms Miljöteknikcenter
Paraplyorganisation för tillvaratagande av miljökompetens i Stockholmsområtet och Mälarregionen.
www..smtc.se

Sustainable Business Hub Scandinavia AB
Paraplyorganisation för tillvaratagande av miljökompetens i Skåne.
www.sbhub.se